Het project

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minderdraagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt.

Missie

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. In een toenemende armoede willen wij onze directe ondersteuning verder uitbreiden omdat sociale uitsluiting door armoede schrijnend is. Wij ondersteunen kinderen van 4 tot 18 jaar. Momenteel groeit 1 op de 9 kinderen op in een armoede situatie, mogelijk zijn dit meer dan 4000 kinderen in Apeldoorn en Voorst, helaas bereiken wij nog maar 1/3 van deze groep. Het komende jaar willen wij meer kinderen helpen. Hoe gaan we dit doen? Intensief bezoeken van hulpverleners, scholen, sportverenigingen en gerelateerde instanties en informeren over mogelijkheden van Leergeld met de slogan: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”

fietsen

Wie is Leergeld

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst bestaat volledig uit vrijwilligers, die bezoeken de gezinnen en inventariseren hulpbehoefte en er vindt een toetsing van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie plaats. Na een positieve toetsing wordt het geld rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende vereniging indien nodig met een voucher voor sportbenodigdheden. Na een jaar wordt er geëvalueerd met vereniging en het gezin. Leergeld helpt o.a. bij de aanschaf van een fiets, laptop, mee op schoolreisje, deelname aan sociale activiteiten zoals sport en cultuur.

De donatie van de Sprengen-Bergh Golfdag 2018 zal ten behoeve komen van de aanschaf van een fiets voor kinderen uit de bovengenoemde doelgroep. Het feit dat een kind zich zelfstanding kan verplaatsen en mee kan doen met zijn/haar klasgenootjes draagt onderandere bij aan het voorkomen van sociale uitsluiting

Lees verder op de website www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Of bel naar Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst: 085 0471774

Inschrijven voor de Golfdag is mogelijk via de volgende link: Inschrijven of bel met (055) 5051262